25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum aktualności

Obowiązek pielęgniarek i położnych

Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego, zwracam się z prośbą o przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wykonywania zawodu, w tym wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, opłacania składki członkowskiej.

Pielęgniarka lub położna w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) jest obowiązana aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i położnych oraz obowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy, jednak nie później niż w terminie 14 od dnia ich powstania.

Pielęgniarka lub położna w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) jest obowiązana aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i położnych oraz obowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy, jednak nie później niż w terminie 14 od dnia ich powstania.Pielęgniarka lub położna w związku z art. 2. Ust 3 i art. 5 , oraz 11 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych, obowiązana jest do opłacania składki członkowskiej w wysokości wynikającej z uchwały VII Krajowego Zjazdu . Uchwała o wysokości składki i sposobie jej opłacania zawieszona na stronie internetowej, w zakładce warto przeczytać i prawo wykonywania zawodu.Proszę o zweryfikowanie swoich płatności, aby uniknąć postępowania z art. 92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w ramach indywidualnej praktyki jest obowiązana do zgłaszania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) elektronicznie. Niedopuszczalne jest wykonywanie zawodu i wystawianie faktur podmiotowi leczniczemu jeśli nie ma udokumentowanych miejsc realizacji świadczeń zdrowotnych, lub jeśli w trakcie zaistnieją zmiany dotyczące prowadzonej działalności leczniczej, w tym zmiany danych osobowych np. nazwiska.Pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w ramach indywidualnej praktyki jest obowiązana do zgłaszania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) elektronicznie. Niedopuszczalne jest wykonywanie zawodu i wystawianie faktur podmiotowi leczniczemu jeśli nie ma udokumentowanych miejsc realizacji świadczeń zdrowotnych, lub jeśli w trakcie zaistnieją zmiany dotyczące prowadzonej działalności leczniczej, w tym zmiany danych osobowych np. nazwiska.

Osoby które zaprzestały wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej obowiązane są do złożenia wniosku o jej wykreślenie z RPWDL. A zatem proszę o zweryfikowanie swoich praktyk pod względem zgodności z przepisami prawnymi wynikającymi z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219).

Cała treść pisma pdf

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 7:00-16:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 8:00-17:00, Pt. 7:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 13:30-15:30

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35