25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, ul. Mazurska 2, 08-110 Siedlce – zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.
  • Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
  • Ustawa o działalności leczniczej z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz pozostałe przepisy regulujące zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z powyższych ustaw, w szczególności w celu prowadzenia rejestru pielęgniarek i położnych, organizowania szkoleń. Dane osób współpracujących z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach będą przetwarzane w celu realizacji umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje swoje obowiązki ustawowe takie jak: podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy), firmy zewnętrzny, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia tj. firmy obsługujące z zakresu IT. Dane też mogą być przekazywane podmiotom, dzięki którym Administrator może realizować swoje ustawowe obowiązki np. operatorzy pocztowi, banki, kancelarie prawne.
 7. Dane pielęgniarek i położnych w związku z prowadzeniem rejestru przekazywane są do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego administratorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane nie są profilowane w sposób, w którym występuje zautomatyzowane podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że przepisy nakazują przechowywanie danych przez okres określony przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli spełnione wymogi art. 20 RODO), zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 7:00-16:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 8:00-17:00, Pt. 7:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 13:30-15:30

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35