25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

 

Korespondencja  w sprawie uznawania kwalifikacji

  • Pismo MZ w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych z dnia 2 lutego 2018 r. 
    Pokaż pdf
  • Pismo NRPiP w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych z dnia 22 stycznia 2018 r.
    Pokaż pdf 

 

Pismo MZ w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych z dnia 17 maja 2017 r. (data wpływu 22 maj 2017 r.).
Pokaż pdf

Pismo NRPiP w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Pokaż pdf  

 

Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r.
Pokaż pdf

Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. 
Pokaż pdf 

 

Uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej z dnia 28 marca 2012 r.
Pokaż pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Pokaż pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej z dnia 9 lipca 2012 r.
Pokaż pdf

 

USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Pokaż pdf

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE - przewodnik
Pokaż pdf

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
Pokaż pdf

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielegniarce lub poloznej niebedacej obywatelem jednego z panstw czlonkowskich UE, zamierzajacych wykonywać zawod na terytorium RP - przewodnik
Pokaż pdf

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej - przewodnik
Pokaż pdf

Automatic recognition of professional qualifications of nurses and midwives
Pokaż pdf

 

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 7:00-16:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 8:00-17:00, Pt. 7:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 13:30-15:30

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35