25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum aktualności

Relacja z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 20 maja 2019 r.

1. Słowo wstępne Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego na otwarcie konferencji.

Szanowni Goście, Szanowne Pielęgniarki i Położne, Szanowni Delegaci VII kadencji, Szanowni Przewodniczący i Przedstawiciele Organów OIPiP.
Witam Wszystkich Państwa na uroczystej konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, dla którego Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przypisała hasło - Głos Pielęgniarek – zdrowie dla wszystkich.

Minął kolejny rok funkcjonowania i działalności samorządu zawodowego, a dzień dzisiejszy jest dniem wyjątkowym, ponieważ przypada w roku kończącej się VII kadencji poszczególnych organów samorządu i w roku, w którym przypada 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pamiętamy czas negocjacji. Trudno było nam się pogodzić z Dyrektywą UE o uznawaniu kwalifikacji, która dla polskich pielęgniarek i położnych nie była przychylna, nie uznawała naszych kwalifikacji. Musieliśmy je dostosowywać poprzez tzw.  studia uzupełniające „pomostowe”, Kraje UE zachęcały i nadal zachęcają do podejmowania pracy na ich obszarze, otrzymywaliśmy i otrzymujemy wiele ofert pracy, ale z naszej Izby na wyjazd zdecydowało się niewiele osób.

Minął kolejny rok działalność i można powiedzieć, że był to rok kolejny zmagań zawód, bezpieczeństwo pacjentów i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych.

Ruszyła realizacja działań zawartych w „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Mamy nadzieję że młodsze pokolenie pielęgniarek, położnych skorzysta z podjętych inicjatyw i rozwiązań.

Pragnę również jeszcze podkreślić i poinformować koleżanki i kolegów, że jednym z wielu zadań samorządu jest udzielania wsparcia finansowego koleżankom i kolegom podejmującym kształcenie podyplomowe, a także studia magisterskie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych jest za tym aby, jak najwięcej osób mogło skorzystać z funduszy na ten cel przeznaczonych, dlatego też na XXXIII Zjeździe Delegatów utrzymaliśmy dotychczasowy porządek regulaminowy. 

Wszystkie działania samorządu są ukierunkowane na wzbogacenie profilu zawodowego pielęgniarek i położnych, promocję zawodów, ponieważ analizując strukturę wieku pielęgniarek aż, 825 z pośród 2738 aktywnych zawodowo jest w wieku 55-64 lata, tych poniżej 44 roku jest 752.

Struktura wieku położnych również nie jest zadawalająca. Wśród 300 położnych aktywnych zawodowo, 77 położnych jest wieku 55-64 lata, poniżej 44 roku życia jest 82

Przybywa pielęgniarek i położnych specjalistów. Cieszymy się z tego, że pielęgniarki i położne naszej OIPiP podążają za nowoczesnością, szybko dostosowują się do zachodzących zmian.

Z okazji naszego święta w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pragnę podziękować Wam drodzy profesjonaliści za piękną realizację zadań, obowiązków zawodowych, za dbanie o dobro pacjenta, za dbanie o dobro naszej korporacji zawodowej, naszego samorządu pielęgniarek i położnych.

Serdecznie dziękuję za pracę na rzecz samorządu, dziękuje wszystkim Delegatom, za wspólne dyskusje, za podejmowane decyzje, za spójność w działaniu, za poświęcany czas.

Życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wszelkiego dobra ze strony pacjentów, pracodawców, zrozumienia w zespołach terapeutycznych, oraz dobrego zdrowia.

Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych cieszy to, że jesteście tutaj dzisiaj, że licznie bierzecie udział w konferencjach, innych spotkaniach. Mam również nadzieję, że tym koleżankom, kolegom, którzy zostali w pracy przekażecie coś dobrego z dzisiejszego spotkania.                                                                                                             

Miło jest organizować spotkania, w których uczestniczą zaproszeni Goście.

Pragnę teraz Państwa osobiście powitać.

W konferencji uczestniczą zaproszeni Goście: pan Senator RP Waldemar Kraska, pan Krzysztof Boruta z Biura Poselskiego Posła RP Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Profesor dr hab. Tamara Zacharuk i Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  Profesor Dr hab. Anna Charuta, Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pan Jarosław Chmielewski i Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pani Anna Kaszuba, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pani Magdalena Salata, Wicestarosta Siedlecki pani Małgorzata Cepek, Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach pan Mariusz Zamyłko, Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA Oddział Warszawski pani Katarzyna Ładno i pani Teresa Błaszczyk specjalista,  Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału NFZ pani Renata Kornacka, Sekretarz  Gminy Siedlce pani Anna Dmowska-Paczuska, Przewodnicząca OZZPiP Region Lubelski pani Maria Olszak –Winiarska, Zastępca Dyrektora SPZOZ „RM MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego pani Elwira Banach, Koordynator Medyczny pani Dorota Remiszewska  z zespołem pielęgniarek, Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawla II w Siedlcach Sp. z o.o. , pani Anna Garucka z pielęgniarkami i położnymi, Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim pan Mariusz Martyniak i Naczelna Pielęgniarka Barbara Trynkiewicz z pielęgniarkami i położnymi, w imieniu Dyrektora SPZOZ w Siedlcach pani Agnieszka Chojna, Kierownik Działu Usług Medycznych pani Joanna Reda i Naczelna Pielęgniarka pani Małgorzata Medak  z pielęgniarkami i położnymi, Dyrektor SPZOZ w Sokołowie Podlaskim pani Maria Sikorska i Naczelna Pielęgniarka pani Marta Lech z pielęgniarkami i położnymi, Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Łukowie pani Maria Posiadała z pielęgniarkami i położnymi, Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Łosicach pani Halina Korycińska z pielęgniarkami i położnymi, Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Węgrowie pani Joanna Zygmunt z pielęgniarkami i położnymi, Naczelna Pielęgniarka NZOZ  „Kaśmin” w Drożdżowce pani Mariola Goździewicz z pielęgniarkami, Kierownik Polikliniki MSW w Siedlcach pani Bogusława Pszczółkowska z pielęgniarkami, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” w Siedlcach pani Maria Wierzejska, Koordynator kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  pani Zdzisława Borkowska Dyrektor Studium Medycznego im. Janusza Korczaka w Łukowie pani Anna Sołtyszewska, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach pani Urszula Łukasiewicz z zastępcą Dyrektora pani Aneta Dmowska –Pycka, Z-ca dyrektora Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach pani Arletta Borkowska i Prezes dr Jerzy Żądełek, Członek ORPiP I-IV Kadencji pani Teresa Chruściel, Kierownik Działu Organizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawla II w Siedlcach Sp. z o.o. pani Jadwiga Bielak – przewodnicząca ORPiP  połowy I Kadencji, Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego Szpitala w Rudce pani Jolanta Morżkowska, Kierownik ZOL w Krynce Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” pani Dorota Fajnas z pielęgniarkami, Kierownik ZOL w Oleśnicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” pani Wiesława Korycińska z pielęgniarkami, Kierownik Domu Seniora „Tęczowe Wzgórze” pani Agnieszka Jankowska, Prezes Fundacji Siedleckie Hospicjum  Domowe dla Dzieci Ks. Paweł Siedlanowski, oczywiście Pielęgniarki i Położne  z poszczególnych podmiotów leczniczych, innych podmiotów funkcjonujących w obszarze OIPiP Regionu Siedleckiego gdzie zatrudnienie pielęgniarki i położnej jest konieczne do realizacji zadań.

Konferencja była okazją do uhonorowania 20 osobowej grupy pielęgniarek i położnych Honorową Odznaka - Za zasługi dla ochrony zdrowia”, nadaną przez Ministra Zdrowia oraz wręczenia okolicznościowych listów, podziękowań nadanych przez Pana Marszałka Adama Struzika, które wręczyła podczas konferencji Dyrektor Delegatury  pani Magdalena Salata.

Wnioski o nadanie honorowej odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia” były przesłane do Ministra Zdrowia z OIPiP Regionu Siedleckiego za pośrednictwem Pana Wojewody Mazowieckiego. Dyrektorowi Wydziału Zdrowia MUW panu Jarosławowi Chmielewskiemu serdecznie dziękujemy za współpracę w tym zakresie. Dziękujemy za przekazanie limitowanej edycji Godła Polski.

Odznakę Paniom pielęgniarkom i położnym uroczyście wręczył pan Senator RP Waldemar Kraska. Pan Senator wręczył również 2 pielęgniarkom, odznaczenia samorządowe „Za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych, które wcześniej zostały nadane przez Naczelna Radę Pielęgniarek i Położnych.

Konferencja miała charakter naukowy-integracyjny, wykłady wygłosili: Profesor dr hab. Mariusz Trojanowski, Uniwersytet Warszawski, temat: Wystąpienia publiczne
i perswazyjna komunikacja.
 Mecenas Paweł Strzelec, temat Prawa pacjenta w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej

Konferencję zakończył występ Dawida Szwejkowskiego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach, stypendysty Prezydenta Miasta Siedlce, absolwenta Szkoły Muzycznej w Siedlcach, który wykonał piosenki min. Zbigniewa Wodeckiego.

Podczas konferencji towarzyszyło nam Katolickie Radio Podlasie, Podlasie24

Przygotowano: Prezydium ORPiP,  Biuro OIPiP Regionu Siedleckiego 

Galerię przygotował: Jarosław Kurzawa.

Przesłane zyczenia

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 7:00-16:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 8:00-17:00, Pt. 7:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 13:30-15:30

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35